„Екс - Уепън” ЕООД
Консултант по вашата сигурност и безопасност
Начало » Обучение » Охрана

Охрана

Екс-Уепън” предлага гъвкава схема за подготовка според нуждите на своите клиенти. Курсовете на „Екс-Уепън” за обучение са организирани на модулен принцип:

Персонална Охрана

Стационарна Охрана

Инкасо

СОТ

Всеки от модулите е структуриран по теми, като формата на обучението е разделено на лекционна подготовка и провеждане на практически занимания.

Обучението по темите от Модулите се ръководи от инструктори, доказани специалисти в съответната област.